Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Cyd Name

Cyd, Meaning of Cyd – History and Origin, What does Cyd mean ?

Europe Names

Name: Cyd
Meaning: A Public Hill
Gender: Boys,Girls
Orign: Greek
Letter: C
Letters in name: 3

Popular surnames with this name:
Karas, Kosko, Lagos, Lambros, Lampros, Laskaris, Lasko, Manis, Manolis, Zacharias, Demos, Dimitriou, Eliades, Elias, Eliopoulos, Floros, , Fotopoulos, Fotos, Carras, Christodoulou, Christopoulos, Christos, Christou, Demopoulos, Papadopoulos, Nicolau, Savalas, Savidis, Petridis, Athanasiadis, Dimitriadis, Georgopoulos, German, Gerou, Hanno, Harris, Hatzis, Karahalios, Karalis, Zacharias, Andreadis, Andreas, Andris, Athanas, Ballis, Banis, Barba, Barbas, Manos, Milas, Milonas, Murga, Nikas, Papas, Perris, Perro, Petras, Poulos, Zeno,

Celebrity and famous people:

  • Arnela Odžaković – karate, 5th place at 2006 World Championship
  • Dmitri Kharine, goalkeeper
  • Helena Bergström (1964-)
  • Karl Burman (1882-1965)
  • Mirza Abdollah Farahani
  • Ruth Jones (born 1967)
  • William Heath Davis, early San Diego developer


Cyd