Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Tymon Name

Tymon, Meaning of Tymon – History and Origin, What does Tymon mean ?

Europe Names

Name: Tymon
Meaning: Priase The Lord
Gender: Boys
Orign: Greek
Letter: T
Letters in name: 5

Popular surnames with this name:
Karas, Kosko, Lagos, Lambros, Lampros, Laskaris, Lasko, Manis, Manolis, Zacharias, Papadopoulos, Nicolau, Savalas, Savidis, Petridis, Athanasiadis, Dimitriadis, Georgopoulos, German, Gerou, Hanno, Harris, Hatzis, Karahalios, Karalis, Zacharias, Demos, Dimitriou, Eliades, Elias, Eliopoulos, Floros, , Fotopoulos, Fotos, Manos, Milas, Milonas, Murga, Nikas, Papas, Perris, Perro, Petras, Poulos, Zeno, Carras, Christodoulou, Christopoulos, Christos, Christou, Demopoulos, Andreadis, Andreas, Andris, Athanas, Ballis, Banis, Barba, Barbas,

Celebrity and famous people:

  • Arthur Scott Bailey, children’s author.
  • Don Cheadle – actor Hotel Rwanda, Ocean’s Eleven, Crash
  • Henrik Zetterberg – ice hockey player
  • Katarzyna Figura, actress
  • Mohammad-Reza Shajarian
  • Sadegh Khalkhali, Sharia ruler
  • William Proxmire, United States Senator.


Tymon