Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names

Baby Names, What does my name mean ? Name Meanings, Baby Girl Names and Baby Boy Names

Baby Names Name Meanings Baby Boy and Girl Names What does my name mean Meaning of names
Vitalis Name

Vitalis, Meaning of Vitalis – History and Origin, What does Vitalis mean ?

Europe Names

Name: Vitalis
Meaning: Life
Gender: Boys
Orign: Greek
Letter: V
Letters in name: 7

Popular surnames with this name:
Manos, Milas, Milonas, Murga, Nikas, Papas, Perris, Perro, Petras, Poulos, Zeno, Carras, Christodoulou, Christopoulos, Christos, Christou, Demopoulos, Demos, Dimitriou, Eliades, Elias, Eliopoulos, Floros, , Fotopoulos, Fotos, Georgopoulos, German, Gerou, Hanno, Harris, Hatzis, Karahalios, Karalis, Zacharias, Papadopoulos, Nicolau, Savalas, Savidis, Petridis, Athanasiadis, Dimitriadis, Karas, Kosko, Lagos, Lambros, Lampros, Laskaris, Lasko, Manis, Manolis, Zacharias, Andreadis, Andreas, Andris, Athanas, Ballis, Banis, Barba, Barbas,

Celebrity and famous people:

  • Arthur Shields – actor (younger brother of Barry Fitzgerald)
  • Don Coleman
  • Henrique Meirelles
  • Kate Beckinsale (born 1973)
  • Mohammed Amza Zubeidi
  • Sadie Frost Actress (born-1965)
  • William R. Maples, Forensic anthropologist


Vitalis